Hàm TIME_FORMAT trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm TIME_FORMAT trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm TIME_FORMAT có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm TIME_FORMAT

Tác dụng

Hàm TIME_FORMAT định dạng thời gian như được chỉ định bởi mặt nạ định dạng.

Cú pháp

Cú pháp của hàm TIME_FORMAT trong MySQL là:

TIME_FORMAT( time, format_mask )

Giải thích:

time: Thời gian để định dạng.

format_mask: Các định dạng để áp dụng cho thời gian.

Sau đây là danh sách các tùy chọn cho tham số format_mask. Các tham số này có thể được sử dụng trong nhiều kết hợp.

Giá trị         Mô tả
%fMicro giây (000000 đến 999999)
%HGiờ (00 đến 23 nói chung, nhưng có thể cao hơn)
%hGiờ (00 đến 12)
%liờ (00 đến 12)
%iPhút (00 đến 59)
%pAM hoặc PM
%rThời gian ở định dạng 12 giờ AM hoặc PM (hh: mm: ss AM / PM)
%SGiây (00 đến 59)
%sGiây (00 đến 59)
%TThời gian ở định dạng 24 giờ (hh: mm: ss)

Lưu ý:

  • Hàm TIME_FORMAT chỉ định dạng giờ, phút, giây và micro giây được tìm thấy trong một giá trị thời gian.

Ví dụ

VD1:

SQL> SELECT TIME_FORMAT('17:20:30', '%H-%i-%s');

Kết quả: ’17-20-30′

VD2:

SQL> SELECT TIME_FORMAT('17:20:30', '%h:%i:%s %p');

Kết quả: ’05:20:30 PM’

VD3:

SQL> SELECT TIME_FORMAT('17:20:30', '%h:%i%p');

Kết quả: ’05:20PM’

VD4:

SQL> SELECT TIME_FORMAT('17:20:30.000005', '%r');

Kết quả: ’05:20:30 PM’

Trên đây là phần chia sẻ của SmartData về Hàm TIME_FORMAT trong MySQL

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data