Clean Data với SQL – Phần 1

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Clean Data là một trong những bước quan trọng trong việc chuẩn bị một dữ liệu sạch phục vụ phân tích dữ liệu.. Ở bài viết này, SmartData sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm LEFT và RIGHT của SQL để thực hiện clean Data.

Nguyên tắc clean dữ liệu với SQL

Hàm LEFT

Mô tả

Hàm LEFT là một trong những hàm được sử dụng khá nhiều khi clean data trong SQL. Nó cho phép trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi ban đầu, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái theo chiều từ trái sang phải

Cú pháp

Cú pháp sử dụng hàm LEFT trong MySQL:

LEFT( string, number_of_characters )

Giải thích:

  • string: chuỗi ban đầu
  • number_of_characters: Số lượng ký tự trích xuất từ ​​chuỗi ban đầu, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái.
  • Chú ý: Nếu number_of_characters vượt quá độ dài của string, hàm LEFT sẽ trả về string ban đầu

Ví dụ 1: lấy ra chuỗi 3 kí tự bên trái của chuỗi 'SQL in SmartData'

Câu lệnh:

SELECT LEFT('SQL in SmartData', 3);

Kết quả

Ví dụ 2: ta có bảng dữ liệu nhanvien

Lấy ra kí tự đầu tiên của tennv

Cú pháp:

SELECT tennv, left(tennv, 1) as kitu1 from nhanvien;

Kết quả

Hàm RIGHT

Mô tả

Hàm RIGHT trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi ban đầu, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải

Cú pháp

Cú pháp sử dụng hàm RIGHT trong MySQL:

RIGHT( string, number_of_characters )

Giải thích:

string: chuỗi ban đầu

number_of_characters: Số lượng ký tự trích xuất từ ​​chuỗi ban đầu, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải.

Chú ý: Nếu number_of_characters vượt quá độ dài của string, hàm RIGHT sẽ trả về string ban đầu

Ví dụ 1: lấy ra chuỗi 9 kí tự bên phải  của chuỗi 'SQL in SmartData'

SELECT RIGHT('SQL in SmartData', 9);

Ví dụ 2: dựa vào bảng dữ liệu nhanvien ở ví dụ ban nãy. Lấy ra 2 kí tự cuối của mã nhân viên

select manv, right(manv, 2) as vd2 from nhanvien

Kết quả

Kết luận

Thông qua bài viết trên chúng ta đã có thêm hiểu biết về cách xử lý bằng hàm LEFT và RIGHT với các chuỗi trong dữ liệu của MySQL. Chúng tôi sẽ tiếp tục có các về các hàm xử lý chuỗi trong seri về SQL, để tham khảo thêm các bạn hãy theo dõi link dưới đây

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data