Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm FIND_IN_SET trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm FIND_IN_SET có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm FIND_IN_SET

Tác dụng

Hàm FIND_IN_SET trả về vị trí của chuỗi trong danh sách chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy.

Cú pháp

Cú pháp của hàm FIND_IN_SET trong MySQL là:

FIND_IN_SET( string, string_list )

Giải thích:

string: Chuỗi cần tìm.

string_list: Danh sách các giá trị chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy cần tìm kiếm.

Ví dụ

VD1:

SQL>SELECT FIND_IN_SET('SmartData', 'Học,SQL,cùng,SmartData'); Kết quả: 4

VD2:

SQL> SELECT FIND_IN_SET('Nghiepnv', 'Học,SQL,cùng,SmartData'); Kết quả: 0

VD3:

SQL> SELECT FIND_IN_SET(NULL, 'Học,SQL,cùng,SmartData'); Kết quả: NULL

Kết luận

Hàm FIND_IN_SET giúp ta tìm vị trí của chuỗi con trong một chuỗi lớn một cách hiệu quả, tuy nhiên nó vẫn có hạn chế là chuỗi phải phân tách bằng dấu phẩy.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data