Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm CONCAT_WS trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm CONCAT_WS có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm CONCAT_WS

Tác dụng

Hàm CONCAT_WS dùng để ghép hai hoặc nhiều biểu thức lại với nhau và thêm một dấu phân cách giữa mỗi biểu thức được nối.

Cú pháp

Cú pháp của hàm CONCAT_WS trong MySQL là:

CONCAT_WS( separator, expression1, expression2, ... expression_n )

Giải thích

separator: Dấu phân cách được thêm vào giữa mỗi biểu thức được nối

expression1, expression2, … expression_n: Các biểu thức để nối với nhau.

Ví dụ:

VD1: nối các chuối ‘Học’, ‘SQL’, ‘cùng’, ‘SmartData’, với kí tự nối là dấu cách ‘ ’

Thay vì sử dụng hàm CONCAT với câu lệnh:

SQL> select concat('Học', ' ' ,'SQL', ' ' ,'cùng', ' ', 'SmartData')

Bây giờ t có thể sử dụng câu lệnh sau

SQL> select concat_ws(' ', 'Học', 'SQL', 'cùng', 'SmartData')

Kết quả:

VD2: Ta có bảng dữ liệu nhanvien như sau

Lấy đầy đủ họ tên của các nhân viên

Như ở bài CONCAT ta đã sử dụng câu lệnh

SQL> select honv, tenlot, tennv, concat(honv, ' ', tenlot, ' ', tennv) as fullname from nhanvien

Bây giờ t có thể dùng lệnh như sau

SQL> select honv, tenlot, tennv, concat_ws(' ', honv, tenlot, tennv) as fullname from nhanvien

Kết quả:

Kết luận:

Hàm CONCAT_WS được sử dụng rất nhiều trong việc format dữ liệu chuỗi cho các nhà phát triển khi làm việc với MySQL.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data