Hàm ADDTIME trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm ADDTIME trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm ADDTIME có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm ADDTIME

Tác dụng

Hàm ADDTIME trả về giá trị giờ/ngày giờ mà sau đó một khoảng thời gian nhất định đã được thêm vào.

Cú pháp

Cú pháp của hàm ADDTIME trong MySQL là:

ADDTIME( start_value, time )

Giải thích:

start_value: Giá trị giờ hoặc ngày giờ mà khoảng thời gian được thêm vào.

time: Giá trị của khoảng thời gian mà bạn muốn thêm. Nó có thể là một giá trị âm hoặc dương.

Ví dụ

VD1:

SQL> SELECT ADDTIME('2023-04-02 09:45:20.000005', '5.000001');

Kết quả: ‘2023-04-02 09:45:25.000006’

Giải thích: ở đây câu lệnh thực hiện cộng 5.000001 giây vào thời gian ban đầu, điều này tương ứng với việc ta dùng hàm ADDDATE để cộng 2 lần 5s và 10-6 giây

SQL> SELECT ADDTIME('2023-04-02 09:45:20.000005', '5:4.000001');

Kết quả: ‘2023-04-02 14:49:20.000006’

SQL> SELECT ADDTIME('06:45:20.000007', '-7:15:25.003441');

Kết quả: ‘-00:30:05.003434’

Giải thích: ở đây ta thưc hiện trừ đi thời gian là -7:15:25.003441 vào giá trị thời gian ban đầu

Kết luận

Qua bài viết ta có thể thấy, ta có thể hoàn toàn thực hiện phép cộng trừ thời gian với hàm ADDTIME

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data