Hàm ADDDATE trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm ADDDATE trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm ADDDATE có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm ADDDATE

Tác dụng

Hàm ADDDATE trả về một ngày mà sau đó một khoảng thời gian/ngày nhất định đã được thêm vào.

Cú pháp

Cú pháp của hàm ADDDATE trong MySQL là:

ADDDATE( date, INTERVAL value unit )

Giải thích:

date: Ngày mà khoảng thời gian được thêm vào.

value: Giá trị của khoảng thời gian / ngày mà bạn muốn thêm. Bạn có thể chỉ định giá trị dương và âm cho tham số này.

unit: Loại đơn vị của khoảng thời gian như NGÀY, THÁNG, PHÚT, GIỜ, v.v.

Bảng giá trị các unit tương ứng

Giá trịUnit
10-6 giâyMICROSECOND
GiâySECOND
PhútMINUTE
GiờHOUR
NgàyDAY
TuầnWEEK
ThángMONTH
Quý(3 Tháng)QUARTER
NămYEAR

Ví dụ

VD1:

SQL> SELECT ADDDATE('2023-03-28 22:24:21.000001', INTERVAL 15 MICROSECOND);

Kết quả: ‘2023-03-28 22:24:21.000016’

 Giải thích: ở ví dụ này câu lệnh thực hiện cộng thêm 15. 10-6 giây vào thời gian ban đầu.

VD2:

SQL > SELECT ADDDATE('2023-03-28 22:24:21', INTERVAL -40 SECOND);

Kết quả: ‘2023-03-28 22:23:41’

 Giải thích: ở ví dụ này câu lệnh thực hiện trừ đi 40 giây vào thời gian ban đầu. kết quả từ 24 phút 21 giây còn 23 phút 41 giây

SQL > SELECT ADDDATE('2019-03-28 22:24:21', INTERVAL 35 MINUTE);

Kết quả: ‘2019-03-28 22:59:21’

Giải thích: ở ví dụ này câu lệnh thực hiện trừ đi 35 phút vào thời gian ban đầu. kết quả từ 22 giờ 24 phút thành 22 giờ 59 phút.

Kết luận

Hàm ADDDATE được các nhà phát triển sử dụng khá hiệu quả trong các trường hợp muốn cập nhật lại các trường có kiểu dữ liệu thời gian.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data