Google BigQuery – P4: Truy vấn dữ liệu trong Google BigQuery

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Truy vấn dữ liệu trong google bigquery

Tiếp nối tới Series Tìm hiểu Google BigQuery, trong bài viết này SmartData sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trong Google BigQuery

Cách truy vấn dữ liệu trong BigQuery

Bấm vào nút Query, sau đó chọn in new tab hoặc in split tab (tuỳ vào vị trí bạn muốn xem query của mình)

Bạn sẽ thấy bản mẫu truy vấn như sau:

SELECT  FROM `nghiepnv1703.dataset1.table1` LIMIT 1000

Đây là ví dụ cơ bản mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu phần giới thiệu về truy vấn. Thêm vào * sau phương thức SELECT để truy vấn lấy toàn bộ các trường dữ liệu trong bảng:

SELECT * FROM `nghiepnv1703.dataset1.table1` LIMIT 1000

Truy vấn này sẽ trả về tất cả các cột có sẵn trong bảng đã chỉ định nhưng không quá 1000 dòng.

Bấm nút RUN để thấy kết quả

Trong trường hợp bạn chỉ truy vấn các trường(cụ thể) và sắp xếp chúng, ta sẽ thay thế sử dụng dấu * bằng cách chỉ định tên trường mình cần.

Hãy thay thế phương thức LIMIT từ truy vấn mặc định bằng ORDER BY – điều này sẽ cho phép bạn sắp xếp dữ liệu theo một cột được chỉ định. Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần, hãy thêm DESC vào cuối truy vấn.

Tất cả những hướng dẫn trên đều là kiến thức về SQL và BigQuery hỗ trợ rất mạnh điều này

Ví dụ

SELECT Series_reference, Data_value, Suppressed, STATUS, Series_title_1 FROM `nghiepnv1703.dataset1.table1` Order by STATUS DESC

Query settings

Nếu bạn nhấp vào More và chọn Query settings , bạn sẽ có thể định cấu hình đích cho kết quả truy vấn và các cài đặt khác của mình.

Tại đây bạn cũng có thể thiết lập để chạy truy vấn theo đợt. Các truy vấn hàng loạt được xếp hàng đợi và bắt đầu ngay khi có tài nguyên nhàn rỗi trong nhóm tài nguyên chia sẻ BigQuery.

Cách lưu truy vấn trong BigQuery

Bạn có thể lưu các truy vấn của mình để sử dụng sau. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào SAVE => Save query .

Trong cửa sổ tiếp theo, đặt tên cho truy vấn của bạn và chọn mức độ hiển thị của nó:

Personal – chỉ bạn mới có thể chỉnh sửa truy vấn

Project  – chỉ các thành viên dự án mới có thể chỉnh sửa truy vấn

Public – truy vấn sẽ có sẵn công khai để chỉnh sửa

Nhấp vào SAVE để lưu .

Bạn có thể tìm thấy các truy vấn đã lưu của mình trong tab bật lên tương ứng.

Lịch sử truy vấn

Giả sử bạn quên lưu truy vấn nâng cao nhưng bạn muốn khôi phục truy vấn đó ngay bây giờ. Đừng lo lắng, BigQuery cung cấp cho bạn nhật ký về các truy vấn và công việc bạn đã thực hiện. Bạn sẽ tìm thấy chúng trong các tab bật lên Lịch sử công việc và Lịch sử truy vấn .

Tiếp nối tới Series Tìm hiểu Google BigQuery, trong bài viết này SmartData sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trong Google BigQuery

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều thông tin hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data