Table và Record trong SQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Table và Record trong SQL

Cở sở dữ liệu quan hệ như chúng ta đang tìm hiểu là một cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ của C.F. Codd. Vậy Cở sở dữ liệu quan hệ dựa trên những đối tượng cấu trúc thế nào để vừa thể hiện được sợ lưu trữ dữ liệu vừa thể hiện được sự mối quan hệ giữa các dữ liệu với nhau?. Trong bài viết này SmartData sẽ chia sẻ về khái niệm cơ bản nhất cấu hành nên cơ sở dữ liệu quan hệ đó là table và record trong sql

Một số khái niệm

Bảng (Table)

Bảng là đối tượng cơ sở dữ liệu quan trọng nhất, chứa rất nhiều dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. Trong bảng, dữ liệu được tổ chức một cách hợp lý theo kiểu các hàng và các cột giống với bảng tính xong excel. Một cở sở dữ liệu được tạo từ nhiều bảng, mỗi bảng sẽ chứa các dữ liệu trong đó. Ngoài ra, bảng sẽ lưu thông tin về mối quan hệ của các bác khác với nhau.

Ví dụ: như hình dưới ta có thể dùng vào việc quản lý môn học của các sinh viên

Cột (Columns/Fields/Atrtibutes)

Một cơ cở dữ liệu lưu trữ các mảnh thông tin một cách có tổ chức. Đơn vị lưu trữ quan trọng cấu thành nên đối tượng cấu trúc bảng như đề cập bên trên đó là cột (columns/fields/atrtibutes).

Bản ghi (Record)

Giống như nội dung của bất kỳ 1 tài liệu nào đều được phân chia thành các bit dữ liệu cấu thành để lưu trữ các fields, và chúng ta cũng cần các liên kết để hoàn nguyên lại thành hình dạng ban đầu của chúng. Và record cho phép chúng ta thực hiện chúng, mỗi record sẽ chứa các fields liên quan đến nhau. Trong 1 bảng (thực thể) thì mỗi record là một thể hiện của thực thể.

Tính chất

 • Record và fields là cái cơ bản nhất của database.

Ví dụ: xem bảng dưới đây để thấy cách rõ ràng nhất về cách mà đối tượng này làm việc với nhau trong dự án lưu trữ cơ sở dữ liệu.

 • Mỗi bảng có 1 cái tên và được phân biệt với các bảng khác (trong cùng 1 database).
 • Giá trị trong cột là giá trị nguyên tử, không thể chứa cùng lúc nhiều giá trị.

Ví dụ với table NhanVien. Tuổi phải là 1 số nguyên (tuổi =1 | 2|…) chứ không thể tuổi ={1,2}.

 • Các thuộc tính cùng 1 cột thì phải có cùng kiểu dữ liệu dựa trên các kiểu dữ liệu:
  • Số (numeric, integer,float, smallint,…)
  • Kí tự (String)
  • Date
  • Logical(true/false)
 • Mỗi cột (attribute/column/field) trong một bảng  có 1 tên riêng biệt.
 • Tuần tự của cột (column) và hàng (row) là không quan trọng đáng kể.

Kết luận

Trên đây là phần chia sẻ của SmartData về mỗi quan hệ của 2 thành phần cơ bản nhất trong cơ sở dữ liệu quan hệ đó là Table(bảng) và Record(bản ghi). Để tham khảo thêm các kiến thức khác về SQL bạn có thể theo dõi seri về SQL của chúng tôi theo link dưới đây.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data