Hàm TRIM trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm TRIM trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm TRIM có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm TRIM

Tác dụng

Hàm TRIM loại bỏ tất cả các ký tự được chỉ định từ đầu hoặc cuối chuỗi.

Cú pháp

Cú pháp của hàm TRIM trong MySQL là:

TRIM( [ LEADING | TRAILING | BOTH ] [ trim_character FROM ] string )

Giải thích

LEADING: Không bắt buộc. Loại bỏ trim_character từ phía trước của chuỗi.

TRAILING: Không bắt buộc. Loại bỏ trim_character khỏi cuối chuỗi.

BOTH: Không bắt buộc. Các ký tự sẽ được loại bỏ khỏi chuỗi. Nếu tham số này bị bỏ qua, nó sẽ xóa các ký tự khoảng trắng khỏi chuỗi.

string: Các chuỗi để cắt.

Lưu ý:

  • Nếu bạn không chỉ định giá trị cho tham số đầu tiên (LEADING, TRAILING, BOTH), hàm TRIM sẽ mặc định là BOTH và loại bỏ trim_character khỏi cả mặt trước và cuối chuỗi.
  • Nếu bạn không chỉ định trim_character, hàm TRIM sẽ mặc định ký tự sẽ bị xóa dưới dạng ký tự khoảng trắng.

Ví dụ

VD1:

SQL> SELECT TRIM(LEADING ' ' FROM '      tableau.edu.vn      ');

Kết quả: ‘tableau.edu.vn      ‘

Giải thích: ở đây ta truyền vào tham số là LEADING và chuỗi là dấu cách ‘ ‘ nên hàm TRIM sẽ hoạt động khá giống hàm LTRIM đó là loai bỏ hết các dâu ‘ ‘ bên trái chuỗi

VD2:

SQL> SELECT TRIM(TRAILING  ' ' FROM '      tableau.edu.vn      ');

Kết quả: ‘      tableau.edu.vn’

Giải thích: ở đây ta truyền vào tham số là TRAILING và chuỗi là dấu cách ‘ ‘ nên hàm TRIM sẽ hoạt động khá giống hàm RTRIM đó là loai bỏ hết các dâu ‘ ‘ bên phải chuỗi

VD3:

SQL> SELECT TRIM(BOTH  ' ' FROM '      tableau.edu.vn      ');

Kết quả: ‘tableau.edu.vn’

Giải thích: ở đây ta truyền vào tham số là BOTH và chuỗi là dấu cách ‘ ‘ nên hàm TRIM sẽ loại bỏ hết tất cả các dấu cách ‘ ‘ ở đầu và cuối chuỗi rồi trả về kết quả

VD4:

SQL> SELECT TRIM('0' FROM '0123000004560000');

Kết quả: ‘12300000456’

Giải thích: ở đây ra chỉ chuyền vào chuỗi trim_character là ‘0’ nên hàm TRIM sẽ mặc định chọn tham số đầu tiền là BOTH và loai bỏ hết các kí tự ‘0’ ở đầu và cuối chuỗi rồi trả về kết quả

Kết luận

Hàm TRIM được các nhà phát triển và các nhà phân tích dữ liệu sử dụng rất nhiều vì chúng có tác dụng rất nhiều trong việc tiền xử lý dữ liệu.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data