Hàm SUBDATE trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm SUBDATE trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm SUBDATE có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm SUBDATE

Tác dụng

Hàm SUBDATE trả về một ngày mà sau đó một khoảng thời gian/ngày nhất định đã bị trừ

Cú pháp

Cú pháp của hàm SUBDATE trong MySQL là:

SUBDATE( date, INTERVAL value unit )

Hoặc

SUBDATE( date, days )

Giải thích:

date: Ngày mà khoảng thời gian nên được trừ.

days: Số ngày trừ vào ngày

value: Giá trị của khoảng giờ/ngày mà bạn muốn trừ. Bạn có thể chỉ định giá trị dương và âm cho tham số này

unit: Loại đơn vị của khoảng thời gian như NGÀY, THÁNG, PHÚT, GIỜ, v.v.

Ví dụ

VD1:

SQL> SELECT SUBDATE('2023-04-01', INTERVAL 2 QUARTER);

Kết quả: ‘2022-10-01’

VD2:

SQL> SELECT SUBDATE('2023-04-01', INTERVAL 4 YEAR);

Kết quả: ‘2019-04-01’

VD3:

SQL> SELECT SUBDATE('2019-04-01 09:45:20.000001', INTERVAL '12.000001' SECOND_MICROSECOND);

Kết quả: ‘2019-04-01 09:45:08’

VD4:

SQL> SELECT SUBDATE('2019-04-01 09:45:20.000001', INTERVAL '3:12.000001' MINUTE_MICROSECOND);

Kết quả: ‘2019-04-01 09:42:08’

Trên đây là phần chia sẻ của SmartData về Hàm SUBDATE trong MySQL

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data