Hàm LOCALTIME trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm LOCALTIME trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm LOCALTIME có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm LOCALTIME

Tác dụng

Hàm LOCALTIME trả về ngày và giờ hiện tại.

Cú pháp

Cú pháp của hàm LOCALTIME trong MySQL là:

LOCALTIME( )

Lưu ý:

  • Hàm LOCALTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng ‘YYYY-MM-DD HH: MM: SS’, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm LOCALTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số

Ví dụ

VD1:

SQL> SELECT LOCALTIME();

Kết quả: ‘2023-06-09 09:41:33’

 VD2:

SQL> SELECT LOCALTIME() + 0;

Kết quả: 20230609094149

VD3:

Giả sử ta có bảng KHACHHANG

SQL> create table KHACHHANG( Id INT PRIMARY KEY, HoVaTen VARCHAR(100), status INT, UPDATED_DATE DATETIME )

ở đây ta thấy có trường UPDATED_DATE có kiểu dữ liệu là DATETIME, trường này có ý nghĩa đánh dấu mốc thời gian một bản ghi khách hàng được cập nhật. ta sẽ thấy tại thời điểm update một bản ghi vào bảng này thì trường UPDATED_DATE nên được xác định chính xác tại thời điểm đó bằng cách sử dụng hàm LOCALTIME như sau:

Giả sử ta có 1 record như sau:

SQL> INSERT INTO KHACHHANG VALUES (1, 'NGUYỄN VĂN NGHIỆP', 1, LOCALTIME())

Ta thực hiện update trường status sang 2:

SQL> UPDATE KHACHHANG SET UPDATED_DATE = LOCALTIME(), STATUS = 2 WHERE ID = 1

Ta có thể thấy trường UPDATED_DATE cũng sẽ được cập nhật ngay tại thời điểm bản ghi được cập nhật

Trên đây là phần chia sẻ của SmartData về Hàm LOCALTIME trong MySQL

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data