Hàm DATE_SUB trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm DATE_SUB trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm DATE_SUB có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm DATE_SUB

Tác dụng

Hàm DATE_SUB trả về một ngày mà sau đó một khoảng thời gian/ngày nhất định đã bị trừ.

Cú pháp

Cú pháp của hàm DATE_SUB trong MySQL là:

DATE_SUB( date, INTERVAL value unit )

Giải thích:

date: Ngày mà khoảng thời gian nên được trừ.

value: Giá trị của khoảng thời gian / ngày mà bạn muốn trừ. Bạn có thể chỉ định giá trị dương và âm cho tham số này.

unit: Loại đơn vị của khoảng thời gian như NGÀY, THÁNG, PHÚT, GIỜ, v.v.

Bảng giá trị các unit và định dạng value sử dụng cho hàm DATE_SUB

Giá trị unitĐịnh dạng dự kiến
MICROSECONDMICROSECONDS
SECONDSECONDS
MINUTEMINUTES
HOURHOURS
DAYDAYS
WEEKWEEKS
MONTHMONTHS
QUARTERQUARTERS
YEARYEARS
SECOND_MICROSECOND‘SECONDS.MICROSECONDS’
MINUTE_MICROSECOND‘MINUTES.MICROSECONDS’
MINUTE_SECOND‘MINUTES:SECONDS’
HOUR_MICROSECOND‘HOURS.MICROSECONDS’
HOUR_SECOND‘HOURS:MINUTES:SECONDS’
HOUR_MINUTE‘HOURS:MINUTES’
DAY_MICROSECOND‘DAYS.MICROSECONDS’
DAY_SECOND‘DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS’
DAY_MINUTE‘DAYS HOURS:MINUTES’
DAY_HOUR‘DAYS HOURS’
YEAR_MONTH‘YEARS-MONTHS’

Ví dụ

VD1:

SQL> SELECT DATE_SUB('2023-06-03 09:45:25.000001', INTERVAL 5 MICROSECOND);

Kết quả: ‘2023-06-03  09:45:24.999996’

VD2:

SQL> SELECT DATE_SUB('2023-06-03 09:45:25', INTERVAL 25 SECOND);

Kết quả: ‘2023-06-03 09:45:00’

VD3:

SQL > SELECT DATE_SUB('2023-06-03 09:45:25.000001', INTERVAL '12.000001' SECOND_MICROSECOND);

Kết quả: ‘2023-06-03 09:45:13’

VD4:

SQL > SELECT DATE_SUB('2023-06-03 09:45:25.000001', INTERVAL '3:12.000001' MINUTE_MICROSECOND);

Kết quả: ‘2023-06-03 09:42:13’

Kết luận

Trên đây là chia sẻ về ý nghĩa cũng như cách sử dụng của hàm DATE_SUB.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data