Hàm DATE trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm DATE trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm DATE có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm DATE

Tác dụng

Hàm DATE trích xuất giá trị ngày từ biểu thức ngày hoặc ngày giờ.

Cú pháp

Cú pháp của hàm DATE trong MySQL là:

DATE( expression )

Giải thích:

expression: Giá trị ngày hoặc ngày giờ được trích xuất ngày

Lưu ý:

  • Nếu biểu thức không phải là ngày hoặc ngày giờ, hàm DATE sẽ trả về NULL. Biếu thức dạng ngày hoặc ngày giờ phải đúng với format mặc định mà MySQL hiểu được

Ví dụ:

VD1:

SQL> SELECT DATE('2023-05-26');

Kết quả: ‘2023-05-26’

VD2:

SQL> SELECT DATE('2023-05-26 07:20:01');

Kết quả: ‘2023-05-26’

VD3:

SQL> SELECT DATE('26-05-2023 07:20:01');

Kết quả: NULL

Giải thích: giá trị expression truyền vào không đúng với format mặc định mà MySQL hiểu nên nó sẽ trả về giá trị NULL

VD4:

SQL> SELECT DATE('Day la ngay  2023-05-26');

Kết quả: NULL

 VD5:

SQL> SELECT DATE(NULL);

Kết quả: NULL

Kết luận

Hàm DATE khá tiện ích trong các trường hợp kiểm tra dữ liệu có phải kiểu thời gian hay không, trước khi ta thực hiện các bước tiếp theo với dữ liệu

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data