Giá trị Null trong SQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Giá trị Null trong SQL

Giá trị Null là một loại dữ liệu thường xuất hiện khi làm việc với các hệ SQL. Bài viết này SmartData sẽ giới thiệu với các bạn khái niệm, ý nghĩa của giá trị Null trong SQL

Giá trị NULL là gì?

NULL trong SQL là một thuật ngữ được dùng để biểu diễn một giá trị khuyết thiếu. Giá trị NULL trong một bảng là giá trị khi trong một trường khi thay đổi bị bỏ trống. Trường có giá trị nghĩa là thường đó không có giá trị nào.

NULL là một giá trị đặc biệt trong SQL.

Trường có giá trị NULL là trường không có giá trị. Điều này rất quan trọng, chúng ta phải hiểu rằng khi không được gán giá trị nghĩa là giá trị này rỗng hoặc không tồn tại thì giá trị NULL được thay thế để hiển thị cho một giá trị Undefined (không xác định).

Còn với các giá các giá chị như số 0, chuỗi rỗng “” hay trường chứa khoảng trống (space) đây vẫn là những giá trị xác định khi ta thêm mới hoặc chỉnh sửa bản ghi, nghĩa là khi truyền những giá trị này thì cơ sở dữ liệu vẫn hoàn toàn có thể xác định được chúng mà không cần thay thế bằng giá trị đặc biệt NULL.

Thêm một mệnh đề để thấy NULL là một giá trị đặc biệt: khi ta cộng hoặc nối chuỗi với giá trị NULL thì kết quả đều sẽ là null

Ví dụ: select 1 + null

Kết quả: 

Kiểm tra giá trị NULL như thế nào?

Vì là một giá trị đặc biệt nên ta không thể dùng các toán tử như >,<,= để kiểm tra giá trị của trường có NULL hay không.

Thay vào đó, ta sẽ sử dụng hai toán tử IS NULL và IS NOT NULL để thực hiện điều này:

Cú pháp với IS NULL:

SELECT tên cột FROM tên bảng WHERE tên cột IS NULL;

Ví dụ:

Ta có bảng dữ liệu mẫu như sau:

Thực hiện lấy bản ghi có trường DienThoai là NULL

select * from khachhang where DienThoai IS NULL

Kết quả:

Cú pháp với IS NOT NULL

SELECT tên cột FROM tên bảng WHERE tên cột IS NOT NULL;

Cũng với bảng trên thực hiện lấy bản ghi có trường DienThoai không NULL:

select * from khachhang where DienThoai IS NOT NULL

Kết quả:

Tổng kết

Bài viết trên SmartData đã giới thiệu với các bạn về giá trị Null trong SQL

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 6 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data